ประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศขยายกำหนดเวลารับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ ในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถ ที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2563
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 1. ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 2. กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 3. ระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน 4. แผนที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (อาคารรัฐสภา) และศูนย์กีฬาประชานิเวศน์
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศฯ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความรู้ความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.) กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในตำแหน่งตำรวจรัฐสภา (เจ้าหน้าที่ตำรวจรัฐสภา) ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563
ผู้สมัครสมัครสอบแข่งขันที่พิมพ์ใบชำระเงิน ก่อนวันที่ 17 กรกฏาคม พ.ศ.2563
และยังไม่ได้ชำระเงิน กรุณาพิมพ์ใบชำระเงินใหม่ที่เมนู พิมพ์ใบชำระเงิน