ประกาศรับสมัคร
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
และตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ลงวันที่ 27 เมษายน 2565
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2565
             สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัด
             ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง ในวันพุธที่ 7 กันยายน 2565 ทางเว็บไซต์
             www.parliament.go.th หรือ https://hris.parliament.go.th/job/