นายมานิจ  สุขสมจิตร

สภาปฏิรูปแห่งชาติ ชุดที่ 1 พ.ศ. 2557

ด้านสื่อสารมวลชน
  • เลขประจำตัวสมาชิก 169
  • ชื่อ-สกุล :
    นายมานิจ  สุขสมจิตร
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later