พลโท วราห์  บุญญะสิทธิ์

สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ชุดที่ 1 พ.ศ. 2558
 • เลขประจำตัวสมาชิก 132
 • ชื่อ-สกุล :
  พลโท วราห์  บุญญะสิทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 มิถุนายน 2501
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการทหาร ตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารบก
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11
   - ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
   - ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
   - รองแม่ทัพภาค 1
   - ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later