พลโท วราห์  บุญญะสิทธิ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 132
 • ชื่อ-สกุล :
  พลโท วราห์  บุญญะสิทธิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 มิถุนายน 2501
 • การศึกษา :
   - วิทยาศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 • สถานที่ติดต่อ :
  สำนักงานรองเสนาธิการทหารบก อาคารกองบัญชาการกองทัพบก
  ถนนราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร 10200
  โทรศัพท์ : 0 2280 2425
  โทรสาร : 0 2280 2425
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1808 1157
  e-Mail : tomm_1957@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการทหาร ตำแหน่ง รองเสนาธิการทหารบก
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่ 11
   - ผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 1 มหาดเล็กรักษาพระองค์
   - ผู้บัญชาการกองพลที่ 1 รักษาพระองค์
   - รองแม่ทัพภาค 1
   - ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later