นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร

 • เลขประจำตัวสมาชิก 085
 • ชื่อ-สกุล :
  นางเบญจวรรณ  สร่างนิทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 มิถุนายน 2493
 • การศึกษา :
   - ครุศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Science UNIVERSITY OF MANCHESTER ประเทศสหราชอาณาจักร
   - รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ ตำแหน่ง เลขาธิการ ก.พ.
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
   - กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - เลขาธิการ ก.พ.
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later