พลตำรวจเอก เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา

 • เลขประจำตัวสมาชิก 055
 • ชื่อ-สกุล :
  พลตำรวจเอก เดชณรงค์  สุทธิชาญบัญชา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  29 ตุลาคม 2500
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) (เกียรตินิยมดี) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  46 ซอยรามอินทรา 8 ถนนรามอินทรา
  แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
  กรุงเทพมหานคร 10220
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 9363 5559
  e-Mail : napatpong3450@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการตำรวจ ตำแหน่ง ที่ปรึกษา (สบ.10)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later