หม่อมราชวงศ์จักรรถ  จิตรพงศ์

 • เลขประจำตัวสมาชิก 024
 • ชื่อ-สกุล :
  หม่อมราชวงศ์จักรรถ  จิตรพงศ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 กรกฎาคม 2487
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts with Honours (ศิลปศึกษา) CAMBRIDGE UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ
   - Master of Arts (ศิลปศึกษา) CAMBRIDGE UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ
   - ศิลปกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันราชภัฏธนบุรี
   - Diploma in Architecture (สถาปัตยกรรมศาสตร์) CAMBRIDGE UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการบำนาญ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - การบริหารจัดการงานวัฒนธรรม
   - การเรียนการสอนเรื่องวัฒนธรรมศึกษา ประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later