นายวิวัฒน์  เจริญพาณิชย์ศิริ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคไทยศรีวิไลย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 273
 • ชื่อ-สกุล :
  นายวิวัฒน์  เจริญพาณิชย์ศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  6 มกราคม 2501
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขานุการคณะกรรมาธิการการทหาร
   - ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เอกชน
   - ที่ปรึกษาของสมาคมส่งเสริมการค้าอาเซี่ยน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later