นายราเมศ  รัตนะเชวง

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 470
 • ชื่อ-สกุล :
  นายราเมศ  รัตนะเชวง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 กรกฎาคม 2521
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - เนติบัณฑิต สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง ตำแหน่ง เลขานุการประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย)
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - โฆษกพรรคประชาธิปัตย์
   - กรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์
   - นักกฎหมาย ทนายความ
   - เลขานุการประธานรัฐสภา (นายชวน หลีกภัย)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later