นางสาววารีรัตน์  สิริธัญญ์สกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 371
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาววารีรัตน์  สิริธัญญ์สกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 พฤษภาคม 2509
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงิน) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเฟย์ไทยแลนด์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กรรมการบริหารพรรคเพื่อชาติ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later