ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก จอมเดช  ตรีเมฆ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรครวมพลัง
 • เลขประจำตัวสมาชิก 039
 • ชื่อ-สกุล :
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ร้อยตำรวจเอก จอมเดช  ตรีเมฆ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 กุมภาพันธ์ 2528
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   - Master of Arts (Criminology (crime, Conflict and Control)) เกียรตินิยมอันดับ 2 MIDDLESEX UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (อาชญาวิทยา การบริหารงานยุติธรรมและสังคม) มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นักวิชาการด้านอาชญาวิทยาและการบริหารงานยุติธรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later