นายสุรบถ  หลีกภัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 071
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรบถ  หลีกภัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 ธันวาคม 2530
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  51 ซอยพัฒนาการ 46 ถนนพัฒนาการ
  แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง
  กรุงเทพมหานคร 10250
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองโฆษกกระทรวงวัฒนธรรม
   - เลขานุการประธานรัฐสภา
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later