นายโกมินทร์  ทีฆธนานนท์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 309
 • ชื่อ-สกุล :
  นายโกมินทร์  ทีฆธนานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มกราคม 2495
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  777/7 ซอยในตลาดเมืองทอง ถนนนิตโย
  ต. หมากแข้ง อ. เมืองอุดรธานี
  จ. อุดรธานี 41000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1964 5555
  e-Mail : udonmuengthong@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later