นายพิชัย  ขจรเรืองโรจน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเศรษฐกิจใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 183
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิชัย  ขจรเรืองโรจน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  15 สิงหาคม 2506
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การตลาด) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  14 ซอยประชาอุทิศ 44 ถนนประชาอุทิศ
  แขวงบางมด เขตทุ่งครุ
  กรุงเทพมหานคร 10140
  โทรศัพท์ : 0 2426 2574
  e-Mail : pichailim1@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงาน บริษัทเอกชน
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later