นายเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 242
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเอกสิทธิ์  คุณานันทกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 กันยายน 2513
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts (ภาษาญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
   - Master of Business Administration (International Business) ARMSTRONG UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  888/8 หมู่ที่ 5 ถนนศรีนครินทร์
  ต. สำโรงเหนือ อ. เมืองสมุทรปราการ
  จ. สมุทรปราการ 10270
  โทรศัพท์ : 0 2385 7550
  โทรสาร : 0 2385 8881
  e-Mail : kunanantakul9@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์)
   - ประธานสภาองค์การนายจ้างแห่งประเทศไทย (ECOT)
   - ประธานกรรมการ บริษัท สยามอีสเทิร์นอินดัสเตรียลพาร์ค จำกัด
   - ประธานกรรมการ บริษัท จี.เค.แลนด์ จำกัด
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later