นายยอดยิ่ง  แสนยากุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 087
 • ชื่อ-สกุล :
  นายยอดยิ่ง  แสนยากุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 กันยายน 2514
 • การศึกษา :
   - นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (สื่อสารการเมือง) มหาวิทยาลัยเกริก
 • สถานที่ติดต่อ :
  90/138 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านฟลอราวิลล์ พาร์ค ซิตี้ ซอยฟลอราออคิด 4/1
  ถนนสุวินทวงศ์ 38 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
  กรุงเทพมหานคร 10530
  โทรศัพท์ : 0 2956 5276
  โทรสาร : 0 2956 5276
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 9292 9787
  e-Mail : yodying@newsperfect.co.th
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นผู้ก่อตั้งสมาคมม๊งกรุงเทพและเครือข่าย
   - เป็นผู้จัดการประกวด Miss Hmong Thailand
   - เป็นผู้ผลิตรายการโทรทัศน์ Hmong Varicty เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของคนม๊ง สร้างภาพลักษณ์ที่ดีสู่สังคม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later