นายสิทธิพงศ์  วงศ์เลิศศักดิ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เลขประจำตัวสมาชิก 169
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสิทธิพงศ์  วงศ์เลิศศักดิ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 ตุลาคม 2525
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ) มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 • สถานที่ติดต่อ :
  4/1 ถนนพันธุ์เจริญวิถี
  ต. พิมาน อ. เมืองสตูล
  จ. สตูล 91000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 3451 9999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ผู้ช่วยดำเนินงาน นายชัชวาลล์ คงอุดม คนที่ 1
   - เลขานุการคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม
   - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการคุ้มครองผู้บริโภค
   - ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการปกครอง
   - รองเลขาธิการพรรคพลังท้องถิ่นไท
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later