นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 487
 • ชื่อ-สกุล :
  นางบุศริณธญ์  วรพัฒนานันน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การปกครอง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  8 หมู่ที่ 4 หมู่บ้านเด่น ถนนพหลโยธิน
  ต. สันทราย อ. แม่จัน
  จ. เชียงราย 57110
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาจังหวัด (ส.จ.) จังหวัดเชียงราย 2 สมัย
   - นายก อ.บ.จ. จังหวัดเชียงราย 2 สมัย
   - สมาชิกวุฒิสภา (จากการเลือกตั้ง 43 - 49)
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ 1 สมัย พรรคเพื่อไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later