นายรองรักษ์  บุญศิริ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาภิวัฒน์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 377
 • ชื่อ-สกุล :
  นายรองรักษ์  บุญศิริ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 เมษายน 2505
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 • สถานที่ติดต่อ :
  588/36 หมู่บ้านกรานาดรา ปิ่นเกล้า ถนนบรมราชชนนี
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์ : 0 2431 3722
  โทรสาร : 0 2431 3723
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 5789 9965
  e-Mail : siripatcharanan@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท สิริพัชรนันท์ จำกัด
   - ที่ปรึกษาผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (ปฏิบัติงานกระทรวงวัฒนธรรม) ท่านสมเกียรติ ศรลัมพ์ ปี 2562
   - ที่ปรึกษากรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี ท่านลลิตา สิริพัชรนันท์ ปี 2565
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later