นางมัลลิกา บุญมีตระกูล  มหาสุข

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 343
 • ชื่อ-สกุล :
  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล  มหาสุข
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กุมภาพันธ์ 2516
 • การศึกษา :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ผู้นำทางสังคม ธุรกิจ และการเมือง) มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  67 ถนนเศรษฐศิริ
  แขวงพญาไท เขตพญาไท
  กรุงเทพมหานคร 10400
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
     ตำแหน่ง ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ 2562 - 2565
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2563
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ปี 2551 - 2552
   - นักกีฬาจักรยานทีมชาติไทย
   - สื่อมวลชน/พิธีกร
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later