นายธนกร  วังบุญคงชนะ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 309
 • ชื่อ-สกุล :
  นายธนกร  วังบุญคงชนะ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  19 พฤษภาคม 2516
 • การศึกษา :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๖๐๕/๓๕ หมู่ที่ ๒ ทิพาคารคอนโด ซอยงามวงศ์วาน ๓๑ ถนนงามวงศ์วาน
  ต. บางเขน อ. เมืองนนทบุรี
  จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐
  โทรศัพท์ : 0 2952 7320
  e-Mail : thanakorn.w@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ข้าราชการการเมือง ตำแหน่ง โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later