นายเดชทวี  ศรีวิชัย

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดลำปาง เขต 4
พรรคเสรีรวมไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 491
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเดชทวี  ศรีวิชัย
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  25 สิงหาคม 2511
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยโยนก
 • สถานที่ติดต่อ :
  ๔๑ หมู่ที่ ๔ หมู่บ้านปางอ้า
  ต. เวียงมอก อ. เถิน
  จ. ลำปาง ๕๒๑๖๐
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 5232 3597
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later