นายนราพัฒน์  แก้วทอง


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 470
 • ชื่อ-สกุล :
  นายนราพัฒน์  แก้วทอง
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 สิงหาคม 2512
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (การบัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - Master of Business Administration NATIONAL UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  180 หมู่บ้านประชานิเวศน์ 1 ซอย 8 ถนนเทศบาลรังรักษ์ใต้
  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
  กรุงเทพมหานคร 10900
  โทรสาร : 0 2580 6040
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1802 8080
  e-Mail : narapat_mp@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ปี 2544, 2550, 2554
   - เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later