นายอิสรพงษ์  มากอำไพ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดชุมพร เขต 1
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 098
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอิสรพงษ์  มากอำไพ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  13 สิงหาคม 2531
 • การศึกษา :
   - Master of Business Administration COVENTRY UNIVERSITY ประเทศอังกฤษ
 • สถานที่ติดต่อ :
  206/7 ถนนกรมหลวงชุมพร
  ต. ท่าตะเภา อ. เมืองชุมพร
  จ. ชุมพร 86000
  e-Mail : itsarapong_tart@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later