นางสาวจิราพร  นาคดิลก

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเศรษฐกิจใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 286
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวจิราพร  นาคดิลก
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 พฤษภาคม 2524
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 • สถานที่ติดต่อ :
  199 พรรคเศรษฐกิจใหม่ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์
  แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร 10120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงานบริษัท
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later