นางสาวสุภาพร  กำเนิดผล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสงขลา เขต 6
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 134
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวสุภาพร  กำเนิดผล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 มกราคม 2525
 • การศึกษา :
   - บริหารธุรกิจบัณฑิต (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
 • สถานที่ติดต่อ :
  52/4 ซอย 17/1 ถนนกาญจนวนิช
  ต. หาดใหญ่ อ. หาดใหญ่
  จ. สงขลา 90110
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1540 9999
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
     ตำแหน่ง รองนายก อบจ. สงขลา
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - รองนายก อบจ. สงขลา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later