นายจักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 492
 • ชื่อ-สกุล :
  นายจักพันธ์  ปิยพรไพบูลย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 กรกฎาคม 2524
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  222 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านนาห้วย
  ต. ปราณบุรี อ. ปราณบุรี
  จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 7899 8885
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later