นายต่อศักดิ์  อัศวเหม


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 253
 • ชื่อ-สกุล :
  นายต่อศักดิ์  อัศวเหม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มกราคม 2515
 • การศึกษา :
   - สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
   - Master of Science PRATT INSTITUTE ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  51/19 ซอยบรมราชชนนี 109 ถนนบรมราชชนนี
  แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา
  กรุงเทพมหานคร 10170
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 4924 6359
  e-Mail : beetlearch@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สถาปนิก บ. ปาล์มเมอร์แอนด์เทินเนอร์
   - สถาปนิก/เจ้าของกิจการ บ.อาร์คแม็ทเทอร์
   - นักการเมืองท้องถิ่น
   - เจ้าของกิจการ บริษัท บ้านแก้วเรือนขวัญ
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later