นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 135
 • ชื่อ-สกุล :
  นางบุญญาพร  นาตะธนภัทร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 กรกฎาคม 2504
 • การศึกษา :
   - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาลัยพณิชยการบางนา
 • สถานที่ติดต่อ :
  4/85 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านกาญจนาลักษณ์ 3 ซอย 2 ถนนกาญจนาภิเษก
  ต. บางคูเวียง อ. บางกรวย
  จ. นนทบุรี 11130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1269 6555
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later