นายยุทธนา  โพธสุธน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 118
 • ชื่อ-สกุล :
  นายยุทธนา  โพธสุธน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  5 มกราคม 2514
 • การศึกษา :
   - เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - Master of Business Administration CALIFORNIA STATE UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  942/54 อาคารชาญอิสระ 1 ถนนพระราม 4
  แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก
  กรุงเทพมหานคร 10500
  โทรศัพท์ : 0 2234 9400
  e-Mail : yuthanapothasuthon@me.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง/นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - นักธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
   - ที่ปรึกษาเกี่ยวกับการลงทุนทางการเงิน
   - ผู้ส่งออกข้าว
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later