นายกองตรี อาญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครศรีธรรมราช เขต 3
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 145
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกองตรี อาญาสิทธิ์  ศรีสุวรรณ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  28 กุมภาพันธ์ 2508
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  180/11 หมู่ที่ 5
  ต. สามตำบล อ. จุฬาภรณ์
  จ. นครศรีธรรมราช 80130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1084 6731
  e-Mail : dangprag@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการ ตำแหน่ง นายอำเภอเขาชัยสน พัทลุง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นข้าราชการฝ่ายปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง ปลัดอำเภอ นายอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายรับรอง และนโยบายของรัฐบาลสู่ประชาชน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later