นายสุชาติ  โชคชัยวัฒนากร


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 177
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุชาติ  โชคชัยวัฒนากร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  17 กรกฎาคม 2500
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศิลปศาสตร์) สถาบันราชภัฏมหาสารคาม
 • สถานที่ติดต่อ :
  34/14 ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด 43
  ต. คลองเกลือ อ. ปากเกร็ด
  จ. นนทบุรี 11120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง ตำแหน่ง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (15 มกราคม 2553 - 9 พฤษภาคม 2554)
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดมหาสารคาม พ.ศ. 2529, 2535/1, 2535/2, 2538, 2539, 2548, 2550
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย พ.ศ. 2563
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later