นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดสมุทรปราการ เขต 5
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 007
 • ชื่อ-สกุล :
  นายกรุงศรีวิไล  สุทินเผือก
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  7 กุมภาพันธ์ 2489
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  41 หมู่ที่ 10 ซอยโชคชัย 4 ซอย 56 ถนนลาดพร้าว
  แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
  กรุงเทพมหานคร 10230
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1308 8031
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักแสดง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการ เขต 5 3 สมัย
   - ได้รับตุ๊กตาทองปี พ.ศ. 2516
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later