นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดกำแพงเพชร เขต 2
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 349
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเพชรภูมิ  อาภรณ์รัตน์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 ตุลาคม 2535
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  254/5 หมู่ที่ 6
  ต. สระแก้ว อ. เมืองกำแพงเพชร
  จ. กำแพงเพชร 62000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 4449 5559
  e-Mail : petchpoom595@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ธุรกิจส่วนตัว
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later