นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคไทรักธรรม
 • เลขประจำตัวสมาชิก 004
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพีระวิทย์  เรื่องลือดลภาค
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 พฤษภาคม 2521
 • การศึกษา :
   - รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
 • สถานที่ติดต่อ :
  36/5 หมู่ที่ 9 ตลาดเช้ายันค่ำสระบุรี ถนนพหลโยธิน
  ต. พุคำจาน อ. พระพุทธบาท
  จ. สระบุรี 18120
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 0228 8851
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ช่วยงานการเมืองระดับท้องถิ่นและสร้างกลุ่มอาชีพแก่ชุมชนเป็นรูปแบบวิสาหกิจให้ประชาชนมีรายได้
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later