นายสวาป  เผ่าประทาน

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 088
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสวาป  เผ่าประทาน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  1 มกราคม 2492
 • การศึกษา :
   - ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน
 • สถานที่ติดต่อ :
  63/1 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านช่องขวาง ถนนชายทะเล
  ต. ทับสะแก อ. ทับสะแก
  จ. ประจวบคีรีขันธ์ 77130
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 06 1442 5697
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later