นายสมศักดิ์  คุณเงิน


จังหวัดขอนแก่น เขต 7
พรรคเศรษฐกิจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 175
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมศักดิ์  คุณเงิน
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  24 กุมภาพันธ์ 2496
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยรังสิต
 • สถานที่ติดต่อ :
  232 หมู่ที่ 6 หมู่บ้านฟ้าเหลื่อม ถนนมะลิวัลย์
  ต. หนองเรือ อ. หนองเรือ
  จ. ขอนแก่น 40210
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 3417 9009
  e-Mail : s.skun9009@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ทนายความ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีต ส.ส. ขอนแก่น ๕ สมัย (รวมครั้งนี้สมัยที่ ๖)
   - อดีตประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น และสมาชิกสภาเกษตรกรแห่งชาติ ๗ ปี
   - เกษตรกร ทำนา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later