นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 251
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวพิมพ์รพี  พันธุ์วิชาติกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  27 กุมภาพันธ์ 2515
 • การศึกษา :
   - ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (การเมือง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • สถานที่ติดต่อ :
  1 ถนนทุ้งฟ้า
  ต. ปากน้ำ อ. เมืองกระบี่
  จ. กระบี่ 81000
  โทรศัพท์ : 075 620 028
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 9051 9664
  e-Mail : pimrapee.p@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later