นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์


จังหวัดนครปฐม เขต 5
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 072
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 กุมภาพันธ์ 2492
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  35/22 หมู่ที่ 1
  ต. บางแก้ว อ. นครชัยศรี
  จ. นครปฐม 73120
  โทรสาร : 034 333 700
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1752 5544
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
     ตำแหน่ง ที่ปรึกษาบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2531, 2535, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554 และ 2562
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later