นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดนครปฐม เขต 5
พรรคชาติไทยพัฒนา
 • เลขประจำตัวสมาชิก 072
 • ชื่อ-สกุล :
  นายเผดิมชัย  สะสมทรัพย์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 กุมภาพันธ์ 2492
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ที่ปรึกษาบริษัท วัสดุภัณฑ์ธุรกิจ จำกัด
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2531, 2535, 2539, 2544, 2548, 2550, 2554 และ 2562
   - รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม
   - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later