นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 071
 • ชื่อ-สกุล :
  นายอิสระ  เสรีวัฒนวุฒิ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  12 ตุลาคม 2526
 • การศึกษา :
   - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Doctor of Philosophy (engineering), IMPERIAL COLLEGE LONDON (UK)
 • สถานที่ติดต่อ :
  ตู้ ปณ. ๕๕ ดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐


  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 8888 5555
  e-Mail : issara@issara.in.th
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักธุรกิจ/อาจารย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later