นางนันทนา  สงฆ์ประชา

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาภิวัฒน์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 377
 • ชื่อ-สกุล :
  นางนันทนา  สงฆ์ประชา
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  11 พฤศจิกายน 2501
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Science in Business Administration (Business Administration) UNIVERSITY OF THE EAST ประเทศฟิลิปปินส์
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - สมาชิกสภาจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2538
   - ประธานสภาจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2539 - 2541
   - นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2541 - 2542
   - สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2543 -2549
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชัยนาท พ.ศ. 2554 - 2556
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later