นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 016
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิสิฐ  ลี้อาธรรม
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  3 มกราคม 2494
 • การศึกษา :
   - ปริญญาตรีทางเศรษฐศาสตร์ ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM ประเทศเนเธอร์แลนด์
   - ปริญญาโททางเศรษฐศาสตร์ ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM ประเทศเนเธอร์แลนด์
   - ปริญญาเอกทางเศรษฐศาสตร์ ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM ประเทศเนเธอร์แลนด์
 • สถานที่ติดต่อ :
  890/395 The Pano Condominium ถนนพระราม 3
  แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา
  กรุงเทพมหานคร 10120
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    อาจารย์ ตำแหน่ง คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ศ. 2540 - 2544)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 242 5900 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later