นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 174
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพรชัย  ตระกูลวรานนท์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  23 ธันวาคม 2500
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - รัฐศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
   - Master of Philosophy UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY ประเทศสหราชอาณาจักร
   - Master of Arts (Social Anthropology) UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY ประเทศสหราชอาณาจักร
   - Master of Philosophy (Social Anthropology) UNIVERSITY OF KENT AT CANTERBURY ประเทศสหราชอาณาจักร
 • สถานที่ติดต่อ :
  127 ซอยตากสิน 23 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน
  แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี
  กรุงเทพมหานคร 10600
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    พนักงานมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์
   - ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ
   - ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม
   - ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรี
   - ที่ปรึกษาประธานวุฒิสภา
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later