นายมารุต  มัสยวาณิช

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 341
 • ชื่อ-สกุล :
  นายมารุต  มัสยวาณิช
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  21 พฤษภาคม 2495
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
 • สถานที่ติดต่อ :
  19/15 อาคารสิทธาคาร ซอยชิดลม ถนนเพลินจิต
  แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
  กรุงเทพมหานคร 10330
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 2800 8000
  e-Mail : masaya@cscoms.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - กุมารแพทย์โรงพยาบาลเด็ก
   - กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
   - เลขาธิการสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย
   - สมาชิกวุฒิสภา
   - รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later