นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น  กฤดากร

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปัตย์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 061
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวจิตภัสร์ ตั๊น  กฤดากร
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  16 มิถุนายน 2528
 • การศึกษา :
   - Bachelor of Arts KING'S COLLEGE LONDON, UNIVERSITY OF LONDON
   - รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  83 อาคาร CB HOUSE ถนนอำนวยสงคราม
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์ : 0 2669 4900 ต่อ 8118
  โทรสาร : 0 2669 2500
  e-Mail : offerreffo@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ICT
   - รองโฆษกพรรคประชาธิปัตย์
   - กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิมวลมหาประชาชน
   - รองเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later