นางสาวศรีนวล  บุญลือ

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

จังหวัดเชียงใหม่ เขต 8
พรรคภูมิใจไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 353
 • ชื่อ-สกุล :
  นางสาวศรีนวล  บุญลือ
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  22 มิถุนายน 2506
 • การศึกษา :
   - ศาสนศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  6/1 หมู่ที่ 9 หมู่บ้านสบวิน ถนนบ้านถาด-แม่วิน
  ต. แม่วิน อ. แม่วาง
  จ. เชียงใหม่ 50360
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 09 5792 9488
  e-Mail : yayaying_26@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมืองท้องถิ่น ตำแหน่ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เป็น สอบต. แม่วิน
   - เป็นที่ปรึกษานายก อบจ. เชียงใหม่
   - เป็น สอบจ. เขต อำเภอแม่วาง
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later