นายระวี  มาศฉมาดล


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังธรรมใหม่
  • เลขประจำตัวสมาชิก 296
  • ชื่อ-สกุล :
    นายระวี  มาศฉมาดล
  • วัน เดือน ปีเกิด :
    9 ธันวาคม 2496
  • การศึกษา :
      - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • สถานที่ติดต่อ :
    ๒๙๓ ถนนเทอดดำริ
    แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
    กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๐๐
    โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1754 9269
    e-Mail : viengvech@hotmail.com
  • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
      นายแพทย์
  • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
      - อดีตเลขาธิการพรรคพลังธรรม
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later