นายระวี  มาศฉมาดล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังธรรมใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 296
 • ชื่อ-สกุล :
  นายระวี  มาศฉมาดล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  9 ธันวาคม 2496
 • การศึกษา :
   - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • สถานที่ติดต่อ :
  293 ถนนเทอดดำริ
  แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต
  กรุงเทพมหานคร 10300
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1754 9269
  e-Mail : viengvech@hotmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นายแพทย์
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีตเลขาธิการพรรคพลังธรรม
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later