นายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคเพื่อชาติไทย
 • เลขประจำตัวสมาชิก 041
 • ชื่อ-สกุล :
  นายคฑาเทพ  เตชะเดชเรืองกุล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  10 ธันวาคม 2514
 • การศึกษา :
   - นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
   - รัฐศาสตรมหาบัณฑิต (การเมืองการปกครอง) มหาวิทยาลัยโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 • สถานที่ติดต่อ :
  209 หมู่ที่ 2 หมู่บ้านสองคอน ถนนอรุณประเสริฐ
  ต. โนนโพธิ์ อ. เมืองอำนาจเจริญ
  จ. อำนาจเจริญ 37000
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 0795 6911, 06 1156 7899
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    รับราชการตำรวจ
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - พ.ศ. 2557 ผู้สมัครวุฒิสภาได้ลำดับที่ 2
   - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน หัวหน้าพรรคพลังไทยรักไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later