นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาภิวัฒน์
 • เลขประจำตัวสมาชิก 375
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสมเกียรติ  ศรลัมพ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  4 สิงหาคม 2499
 • การศึกษา :
   - รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
   - พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (ทางพัฒนาสังคม) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • สถานที่ติดต่อ :
  72/70 หมู่ที่ 1 พรรคประชาภิวัฒน์ ซอยสรรค์วิถี 57
  ต. นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์
  จ. นครสวรรค์ 60000
  โทรศัพท์ : 056 881 326
  โทรสาร : 056 881 326
  e-Mail : prachapiwat01@gmail.com
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - ปลัดอำเภอ ดอยเต่า หางดง สารภี ปากพลี หนองเสือ คลองหลวง
   - ผู้ประสานงานประจำราชสำนักภูพิงค์ราชนิเวศน์
   - สมาชิกวุฒิสภาจังหวัดนครสวรรค์
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร กลุ่มแปดจังหวัดนครสวรรค์
   - ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
   - ประธานคณะกรรมาธิการแปรรูปรัฐวิสาหกิจวุฒิสภา
   - สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมัยที่สอง
   - คณะกรรมาธิการพิจารณางบประมาณแผ่นดินสองสมัย
   - นายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนนครสวรรค์
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later