นายพิเชษฐ  สถิรชวาล

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคพลังประชารัฐ
 • เลขประจำตัวสมาชิก 244
 • ชื่อ-สกุล :
  นายพิเชษฐ  สถิรชวาล
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  8 ธันวาคม 2485
 • การศึกษา :
   - Master of Science (Business Administration) WEST COAST UNIVERSITY ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • สถานที่ติดต่อ :
  208/6 ซอยแจ้งวัฒนะ 6
  แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่
  กรุงเทพมหานคร 10210
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1832 6666
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    ผู้แทนการค้าไทย
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - อดีต ผอ. ขสมก.
   - อดีต รมช.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
   - อดีต รมช.ว่าการกระทรวงคมนาคม
   - อดีตเลขาธิการคณะกรรมการกลางอิสลาม
   - อดีตผู้แทนการค้าไทย
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later