นายสุรทิน  พิจารณ์


แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 436
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรทิน  พิจารณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 มีนาคม 2502
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
  174/50-51 หมู่ที่ 18 หมู่บ้านชนะศรี ซอยพระสิทธิ์ 2 ถนนลำลูกกา 27
  ต. คูคต อ. ลำลูกกา
  จ. ปทุมธานี 12130
  โทรศัพท์ : 0 2995 8554
  โทรศัพท์เคลื่อนที่ : 08 1254 0330
  e-Mail :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   -
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
   -
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถนนอู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร 02 357 3115 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later