นายสุรทิน  พิจารณ์

สภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ 25 พ.ศ. 2562

แบบบัญชีรายชื่อ
พรรคประชาธิปไตยใหม่
 • เลขประจำตัวสมาชิก 438
 • ชื่อ-สกุล :
  นายสุรทิน  พิจารณ์
 • วัน เดือน ปีเกิด :
  2 มีนาคม 2502
 • การศึกษา :
   - ศิลปศาสตรบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์สหกรณ์) วิทยาลัยครูอุบลราชธานี
 • สถานที่ติดต่อ :
 • อาชีพก่อนได้รับเลือกตั้งครั้งนี้ :
    นักการเมือง
 • ประสบการณ์ที่สำคัญ :
   - เคยรับราชการครู 17 ปี
   - เคยเป็นคณะทำงานของท่านอุทัย พิมพ์ใจชน กระทรวงพาณิชย์
   - แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและเร่งรัดแก้ไขปัญหาของสภาเครือข่ายประชาชนอีสาน (สอส) สภาประชาชน 4 ภาค
   - คณะทีมงานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี นายสุชน ชาลีเครือ (คำสั่ง 150/2554)
 • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ :
สงวนสิทธิ์สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 1111 ถ.สามเสน แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2242 5900 ต่อ 5221-2, 5224 e-Mail : hris@parliament.go.th

จำนวนผู้เข้าชม
Best View in Resolution of 1024 x 768 or later Enable JavaScript for Better Performance. Browser Internet Explore Version 10 or later